Product

Precyzyjne formy

Notching mold

  • Forma wykrawająca w kształcie Tab na cienkiej warstwie anody i katody baterii 2. generacji
  • Precyzyjny zakres stempla i matrycy części tnącej jest wyrażony w mikronach, a do projektowania, produkcji i montażu wymagana jest dokładna tolerancja.
  • W celu zmniejszenia mocy przeciwdziałającej wytwarzanej podczas wykrawania stempla i matrycy oraz poprawy odporności na zużycie, zastosowano bardzo drobno sproszkowany węglik spiekany

forma formująca

  • Forma rozciągająca aluminiową torebkę baterii 2. generacji do kształtu kubka
  • Aluminiowa torebka o średniej grubości 113㎛ musi być dostarczana do stempla z równomiernym naciskiem
  • W celu zapobiegania wybielaniu i powstawaniu zmarszczek podczas formowania torebki, użyto napędzanego ściągacza

forma do wykrawania

  • Forma do przebijania anody i katody dwuogniwowej baterii 2. generacji
  • Precyzyjna forma, która może zminimalizować występowanie zadziorów bez usuwania aktywnego materiału podczas przebijania części powlekającej elektrody