Product

Lead tab

Lead tab

Mały rozmiar Lead tab

  anoda katoda
szerokość 3~20mm
grubość 0.08~0.15T
materia AL, NI-CU, NI

Lead tab

średni Lead Tab

  anoda katoda
szerokość 20~80mm
grubość 0.27~0.5T
materia AL, NI-CU, NI-AL

Lead tab

duży Lead tab

  anoda katoda
szerokość 80~110mm
grubość 0.2~0.5T
materia AL, NI-CU, NI-AL

Lead tab

bardzo duży Lead Tab

  anoda katoda
szerokość 110~300mm
grubość 0.2~0.8T
materia AL, NI-CU, NI-AL

Lead tab

Clad tab

  anoda katoda
szerokość 40~80mm
grubość 0.2~0.5T
materia AL-CU, AL-NI-CU